دوشنبه, 2 بهمن 1396
عنوان : خدمات تامین وسایط نقلیه (سبك و سنگین ) پتروشیمی ایلام
کد خبر : ۲۰۶۶
تاريخ :
 ۷۷۴/۰۷/۰۷ 
ساعت : ۸:۴۹:۳۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد خدمات تامین وسایط نقلیه (سبک و سنگین ) پتروشیمی ایلام را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید. از کلیه شرکتهای پیمانکاری دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه، روی پیوند زیر کلیک نمایند.

دریافت اسناد مناقصهبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0