دوشنبه, 1 بهمن 1397
عنوان : آگهی مناقصه عمومی( نوبت دوم ) مناقصه شماره : ILPC-97/002
کد خبر : ۲۱۸۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ 
ساعت : ۹:۵۹:۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

  

شرکت پتروشیمی ایلام در نظر دارد واگذاری کلیه امورات مربوط به خدمات فوریت پزشکی و اورژانس خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

لذا از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل می آید از تاریخ درج آگهی لغایت21/06/1397نسبت به تهیه اسناد مناقصه از طریق سایت: www.ilampetro.com اقدام نموده و پیشنهادات خود را تا مهلت مقرر داده شده به یکی از دو نشانی زیر ارئه نمایند.

1-     دفتر مرکزی شرکت: تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از پل شهید همت پلاکت 38، ساختمان شماره 2 بازرگانی پتروشیمی، طبقه پنجم، دفتر معاونت پشتیبانی.

2-     محل مجتمع : ایلام، چوار، مجتمع پتروشیمی ایلام- امور پیمان ها

شماره تلفنهای تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 5-08433360782 شرکت پتروشیمی ایلام و واحد HSE: به شماره داخلی 4107

توجه: آخرین مهلت ارائه پیشنهادات لغایت پایان وقت اداری ساعت 15:00 مورخ 21/06/1397 خواهد بود.

ضمناً شرکت پتروشیمی ایلام در قبول يا رد هر يك از مناقصه گران و پيشنهادهای ارائه شده  بدون ذکر هیچ گونه توضیح و دلیلی مختار می باشد.

 کلیه هزينه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0