سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
عنوان : آگهی مزایده عمومی شركت پتروشیمی ایلام
کد خبر : ۲۲۱۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ 
ساعت : ۱۸:۷:۱۴

امتیاز :  ۱/۰۰ |  مجموع :  ۱

 شرکت پتروشیمی ایلام (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار 2475 تن محصول پلی اتیلن سنگین گرید 7000F خود را از طریق مزایده عمومی با رعایت شرایط و الزامات مشروح در جدول زیر جهت صادرات به متقاضیان واجدالشرایطبه فروش رساند. ضمناً، شرایط شرکت در مزایده از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی شرکت به آدرس:WWW.ILAMPETRO.COM  بخش بازرگانی (مناقصه و مزایده)، قابل دریافت می باشد.

1

شرح کالای مزایده ای:

پلی اتیلن گردید 7000F

2

تناژ:

2475 تن

3

تاریخ و ساعت برگزاری مزایده آنلاین

(تاریخ و زمان برگزاری مزایده قابل تمدید نمی باشد)

روز سه شنبه مورخه 16-11-97 ساعت: 14:00-13:00 عصر به وقت ایران

4

مبنای ارایه پیشنهاد قیمت:

نشریهICIS

5

محل تحویل کالای مزایده ای:

درب مجتمع پتروشیمی ایلام به صورت FCA

6

شرط پرداخت:

واریز 10 درصد سپرده حسن انجام کار به نسبت مبلغ کل پیشنهادی پس از ابلاغ ، الباقی قبل از شروع حمل به شماره حساب مندرج در پیش فاکتور

7

زمان حمل:

15 روز کاری پس از واریز کل وجه (PI) قطعی

8

آدرس ایمیل جهت ارسال آنلاین پیشنهاد قیمت مطابق بند 3:

Chief-sales@ilampetro.com

9

متقاضیان شرکت در مزایده عمومی می بایست ثبت در خارج از ایران بوده و مدارک ثبت خارجی خود را حداکثر 72 ساعت قبل از ارایه پیشنهاد قیمت به ایمیلChief-sales@ilampetro.com   یا به آدرس واحد فروش شرکت پتروشیمی ایلام: تهران- بلوار آفریقا- پایین تر از پل شهید همت- ساختمان بازرگانی پتروشیمی – طبقه اول تسلیم نمایند.

10

برنده مزایده حق واگذاری و انتقال مورد معامله به غیر را ندارد.

11

پتروشیمی ایلام در رد یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

                                               روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0