جمعه, 1 تير 1397

مزایده و مناقصه

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
ILPC_MN_97_01خدمات تامین وسایط نقلیه (سبک و سنگین ) پتروشیمی ایلام| مناقصه 05/02/139731/02/139715/02/139716/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0