شنبه, 27 آبان 1396

مزایده و مناقصه

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
ILPC_MN_9602انبارداری و بارگیری محصول مناقصه 12/07/139627/07/139624/07/139625/07/1396مشاهده اطلاعات کامل
ILPC_MN_9601انجام حمل کلیه محمولات (غیر تانکری) مناقصه 19/06/139631/06/139628/06/139629/06/1396مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0